Argeta Humus

Kampanja, Argeta Humus

 

Formati oglašavanja, shelf divider.

.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, KONZUM i MERCATOR.

 

Mandis