Akova Perffeta

 

Kampanja, Akova Perffeta

 

Formati oglašavanja, wobler A6.

Kampanja realizovana u trgovačkom lancu, BINGO.

 

Mandis