Archive for Author: mandis

Bambi Stiks

Kampanja, Bambi Stiks. Formati oglašavanja, shelf divider, ulazna vratašca, totem i wobleri. . Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATOR,  KONZUM, BINGO i KORT. Mandis

Akova Pilka

Kampanja, Akova Pilka. Formati oglašavanja, podne naljepnice i senzori. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, KONZUM, MERCATOR. Mandis

Podravka Paštete

Kampanja, Podravka Paštete. Formati oglašavanja, podne naljepnice i senzori. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, KONZUM, MERCATOR, NAMEX I KORT. Mandis

Ledo Sladoledi

Kampanja, Ledo Sladoledi. Formati oglašavanja, podne naljepnice i senzori. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, KONZUM, MERCATOR, NAMEX I KORT. Mandis

Barcaffe Perffeto

Kampanja, Barcaffe Perffeto Formati oglašavanja, podne naljepnice i wobleri. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, KONZUM, NAMEX i MERCATOR. Mandis

Red Bull

Kampanja, Red Bull Formati oglašavanja, shelf frame. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO. Mandis

Coca Cola-Tic Tac

Kampanja, Coca Cola-Tic Tac Formati oglašavanja, podne naljepnice i wobleri. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, KONZUM, NAMEX i MERCATOR. Mandis

Podravka Eva

Kampanja, Podravka Eva Formati oglašavanja, senzori, podne naljepnice i wobleri. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, KONZUM, NAMEX i MERCATOR. Mandis