Barcaffe Perffeto

Kampanja, Barcaffe Perffeto

 

Formati oglašavanja, podne naljepnice i wobleri.

 

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, KONZUM, NAMEX i MERCATOR.

 

Mandis