Blog – Medium

Podravka Lino kašice

Kampanja, Podravka Lino kašice. Formati oglašavanja, ulazni senzori, podna naljepnica, LED display i wobleri. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, KONZUM, KORT, NAMEX i MERCATOR. Mandis @podravka

Read More

Akova viršle

Kampanja, Akova viršle. Formati oglašavanja, podne naljepnice, wobler A4, totem display i wobleri A6. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, KONZUM i MERCATOR. Mandis @akova

Read More

Hulala

Kampanja, Hulala Formati oglašavanja, podne naljepnice i wobleri A6. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, KONZUM, MERCATOR i ROBOT. Mandis http://@emmesse.ba

Read More

Podravka Dolcela

Kampanja, Podravka Dolcela Formati oglašavanja, wobleri A4, podne naljepnice i digital display. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, KONZUM, NAMEX i MERCATOR. Mandis @podravka

Read More

Podravka Eva

Kampanja, Podravka Eva Formati oglašavanja, wobleri A4 i podna naljepnica 0,7 m2. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, KONZUM, KORT, NAMEX i MERCATOR. Mandis @podravka

Read More

Ferrero Kinder Cards

Kampanja, Ferrero Kinder Cards. Formati oglašavanja, podna naljepnica, shelf divider, totem display i ogradice na ulazu. Kampanja realizovana u trgovačkom lancu, MERCATOR, KONZUM, KORT, NAMEX i BINGO. @ferrero.com Mandis

Read More

Nescafe 3u1

Kampanja, Nescafe 3u1 Formati oglašavanja, gol, divideri, podne naljepnice, wobleri A6 i senzori na ulazu. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, MERCATOR, KONZUM I BINGO. @nestle.ba Mandis

Read More

Podravka vegeta

Kampanja, Podravka vegeta. Formati oglašavanja, XXL podne, shelf frame, LED display i totem 43″. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATORU, KONZUM, KORT i BINGO. @podravka Mandis

Read More

Ledo

Kampanja, Ledo Formati oglašavanja, ulazni senzori. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATOR, KONZUM, BINGO, NAMEX i KORT. Mandis @ledo

Read More

Cedevita

Kampanja, Cedevita Formati oglašavanja, blagajna i ulazni senzori, shelf frame, podne, stubovi, kolica i wobleri . Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, KORT, NAMEX i MERCATOR. @cedevita Mandis

Read More

Grand kafa NG

Kampanja, Grand kafa NG. Formati oglašavanja, shelf divideri, podna naljepnica i wobleri. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATOR, BINGO i KORT. @grandkafa Mandis

Read More

Podravka Šumi

Kampanja, Podravka Šumi Formati oglašavanja, senzori na ulazu, podna naljepnica i ogradice. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, KONZUM, KORT, NAMEX i MERCATOR. @podravka Mandis

Read More

Podravka Dolcela

Kampanja, Podravka Dolcela Formati oglašavanja, wobleri A4, podna naljepnica , XXL i bočna polica. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, KONZUM, NAMEX i MERCATOR. @podravka Mandis

Read More

Podravka juhe

Kampanja, Podravka juhe . Formati oglašavanja, ulazni senzori, podna naljepnica, shelf divideri i  totem 43*(video stub). Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATORU, KONZUM i BINGO. @podravka Mandis

Read More

Podravka čajevi

Kampanja, Podravka čajevi Formati oglašavanja, podna naljepnica i shelf divideri. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, KONZUM, NAMEX, KORT i MERCATOR. @podravka Mandis

Read More

Bambi Plazma

Kampanja, Bambi Plazma. Formati oglašavanja, shelf divider, ulazna vratašca, ogradice na ulazu, totem i wobleri. . Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATOR,  KONZUM, BINGO, NAMEX i KORT. @bambi Mandis

Read More

Grand kafa NG

Kampanja, Grand kafa NG. Formati oglašavanja, frame, senzori, eskalatori, klizna vrata, gol. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATOR, BINGO i KORT. @grandkafa

Read More

Grand kafa NI

Kampanja, Grand kafa NI. Formati oglašavanja, shelf divideri 15×75 cm, wobleri i podne naljepnice. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATOR, BINGO i KORT. @grandkafa

Read More

Akova Pilka

Kampanja, Akova Pilka. Formati oglašavanja, podne naljepnice, wobler A4, totem display i wobleri A6. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, KONZUM, MERCATOR i KORT. Mandis @akova

Read More

Sarajevski Kiseljak-Mg Mivela

Kampanja, Sarajevski Kiseljak-Mg Mivela. Formati oglašavanja, shelf divideri, neck hangeri, podne i XXL podna, klizna vrata, ViP stalci. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, KONZUM, KORT i MERCATOR. Mandis @sarajevskikiseljak

Read More

Violeta We Care

Kampanja, Violeta We Care. Formati oglašavanja, shelf fr. segment polica full svij., shelf div., podna, shelf liner trak.,LED div.. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATOR, KONZUM, BINGO. Mandis @violeta

Read More

Ledo

Kampanja, Ledo-Zato biram Ledo” – povrće, riba i tijesto. Formati oglašavanja, ulazni senzori. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATOR, KONZUM, BINGO, NAMEX i KORT. Mandis @ledo

Read More

Jaffa

Kampanja, Jaffa. Formati oglašavanja, LED shel frame seg. polica, GOL i XXL i maxi podna naljepnica, wobler A4. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATOR, KONZUM, BINGO i KORT. Mandis @jaffa

Read More

Argeta pašteta

Kampanja, Argeta pašteta. Formati oglašavanja, shelf divider, podna naljepnica, wobler A6 i totem display. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATOR, KONZUM, BINGO i KORT. Mandis @podravka

Read More

Nescafe 3u1

Kampanja, Nescafe 3u1 Formati oglašavanja, gol, divideri, podne naljepnice, wobleri A6 i senzori na ulazu. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, MERCATOR, KONZUM I BINGO. @nestle.ba

Read More

Grand kafa BNE

Kampanja, Grand kafa BNE. Formati oglašavanja, shelf divideri 15×75 cm, shelf ekstenzija A4 i podne naljepnice. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATORU, BINGO i KORT. @grandkafa

Read More

Podravka Fant

Kampanja, Podravka Fant . Formati oglašavanja, senzori, podna naljepnica, totem 43*(video stub) i A4 divideri. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATORU, NAMEX, KORT, KONZUM i BINGO. @podravka

Read More

Podravka juhe

Kampanja, Podravka juhe . Formati oglašavanja, ulazni senzori, podna, ekstenzija A4, totem 43*(video stub) i A4 divideri. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATORU, KONZUM i BINGO. @podravka Mandis

Read More

Perutnina Ptuj

Kampanja, Perutnina Ptuj. Formati oglašavanja, podna naljepnica, LED A4 wobler i shelf liner. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATORU, KONZUM I BINGO. @perutnina

Read More

Loreal

Kampanja, Loreal. Formati oglašavanja, GOL, Full brending impresivnog paletnog mjesta , podna naljepnica. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima BINGO i MERCATOR. Mandis

Read More

Red Bull

Kampanja, Red Bull. Formati oglašavanja, paletni omotač, korner, reklamni okvir na ulazu GOL, shelf divider, ulazni senzor, shelf frame. . Kampanja realizovana u trgovačkom lancu BINGO. @RedBull Mandis

Read More

Nestle Maggi

Kampanja, Nestle Maggi. Formati oglašavanja, GOL, podne naljepnice i wobleri A5. . Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATOR, KONZUM i BINGO. @MaggiBosniaandHerzegovina Mandis

Read More

Bambi Stiks

Kampanja, Bambi Stiks. Formati oglašavanja, shelf divider, ulazna vratašca, totem i wobleri. . Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATOR,  KONZUM, BINGO i KORT. Mandis

Read More

InstaGrand

Kampanja, InstaGrand Formati oglašavanja, senzori, shelf divideri, podne naljepnice i wobleri. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, KONZUM i MERCATOR. Mandis

Read More

Podravka Šumi

Kampanja, Podravka Šumi Formati oglašavanja, senzori, podna naljepnica, stubovi, totem i wobleri. Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, KONZUM i MERCATOR. Mandis

Read More