Eva Stalak

Kampanja, Eva Stalak

 

Formati oglašavanja, stalak za konzerve.

 

Kampanja realizovana u trgovačkom lancu, BINGO.

 

Mandis