Grand Kafa

 

Kampanja, Grand Kafa

 

Formati oglašavanja,  wobleri.

 

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO I KONZUM.

 

Mandis