Loreal

Kampanja, Loreal.

 

Formati oglašavanja, GOL, Full brending impresivnog paletnog mjesta , podna naljepnica.

 

 

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima BINGO i MERCATOR.

 

Mandis