Lutrija BiH

 

Kampanja Lutrija BiH

 

Formati oglašavanja, podne naljepnice.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO i MERCATOR.

 

Mandis