Podravka Fant

Kampanja, Podravka Fant .

 

Formati oglašavanja, senzori, podna naljepnica, totem 43*(video stub) i A4 divideri.

 

 

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATORU, NAMEX, KORT, KONZUM i BINGO.

 

@podravka