Soko Štark Smoki Mini

Kampanja Soko Štark Smoki Mini

Formati oglašavanja, shelf frame, shelf liner i podna naljepnica.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO i MERCATOR.

 

Mandis