UniCredit i Master Card

Kampanja, UniCredit i Master Cardđ

Formati oglašavanja, led izlazni senzori, led senzorska vratašca i viseći panel “henger”.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, KONZUM, BINGO i MERCATOR.

 

Mandis