Visa Card Starcom

Kampanja, Visa Card Starcom

 

Formati oglašavanja, stickeri na blagajni i izlazni senzori.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, KONZUM i MERCATOR.

 

Mandis