Argeta pašteta

Kampanja, Argeta pašteta.

 

Formati oglašavanja, paletni omotači.

 

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima BINGO i TROPIC.

 

Mandis