Follow Us On
info@mandis.ba

Podravka čajevi

Kampanja Podravka čajevi

Formati oglašavanja, A4 wobleri i naljepnice na kasi.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, KONZUM, NAMEX i MERCATOR.