Follow Us On
info@mandis.ba

Soko Štark Njaljepše Želje Čokolade

Kampanja Soko Štark Najljepše Želje

 

Formati oglašavanja, shelf frame i podna naljepnica.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO i MERCATOR.