Follow Us On
info@mandis.ba

Visa Card Starcom

Kampanja, Visa Card Starcom

 

Formati oglašavanja stickeri na blagajni i izlazni senzori.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima KONZUM i MERCATOR.

 

 

@visacard

Mandis