Follow Us On
info@mandis.ba

Atlantic Cockta

Kampanja, Atlantic Cockta.

 

Formati oglašavanja  XXL podna, podna 1 m2, shelf divider 15 x 75 cm, totem display .

 

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATOR, KORT, NAMEX i BINGO.

 

cockta.eu/bs

Mandis