Follow Us On
info@mandis.ba

Ledo

Kampanja, Ledo

 

Formati oglašavanja, ulazni senzori.

 

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATOR, KONZUM, BINGO, NAMEX i KORT.

 

 

@ledo