Follow Us On
info@mandis.ba

Naturavita čajevi

Kampanja Naturavita čajevi

 

Formati oglašavanja wobler A6.

 

Kampanja realizovana u trgovačkom lancu BINGO.

 

@naturavita

 

Mandis