Follow Us On
info@mandis.ba

Naturavita Čajevi

Kampanja, Naturavita Čajevi

 

Formati oglašavanja wobler A6.

 

Kampanja realizovana u trgovačkom lancu, BINGO.

 

@naturavita

 

Mandis