Follow Us On
info@mandis.ba

Coca Cola

 Kampanja Coca-Cola

 

Formati oglašavanja totem display.

Kampanja realizovana u trgovačkom lancu MERCATOR.

 

@coca-cola

Mandis