Follow Us On
info@mandis.ba

MCI Nivea

 Kampanja MCI Nivea.

 

Formati oglašavanja full svijetleći shelf frame i shelf frame-mali.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATOR i BINGO.

 

@nivea

 

Mandis