Follow Us On
info@mandis.ba

Coca Cola

 Kampanja Coca-Cola

 

Formati oglašavanja GOL i XXL podnapodna naljepnica.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATOR i  KONZUM.

 

@coca-cola

Mandis