Follow Us On
info@mandis.ba

LUTRIJA BiH TV BINGO

Kampanja Lutrija BiH TV Bingo

 

Formati oglašavanja, ulazni senzori, izlazni senzori i stubovi u garazama.

 

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATOR i BINGO.

@lutrijabih

 

Mandis