Akova Pilka

Kampanja, Akova Pilka.

 

Formati oglašavanja, podne naljepnice, wobler A4, totem display i wobleri A6.

 

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, KONZUM, MERCATOR i KORT.

 

Mandis

@akova