Coca Cola

 

Kampanja, Coca Cola

 

Formati oglašavanja, totem.

 

Kampanja realizovana u trgovačkom lancu MERCATOR.

 

Mandis