Coke & Coffe

 

Kampanja, Coke & Coffe

 

Formati oglašavanja, senzori.

 

Kampanja realizovana u trgovačkom lancu KONZUM.

 

Mandis