Kinder JOY

 

Kampanja Kinder JOY

Formati oglašavanja, podne naljepnice i shelf divideri.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, KONZUM, NAMEX, BINGO i MERCATOR.

 

 

Mandis