Kinder Miracules and Smurfs

Kampanja Kinder Miracules and Smurfs

Format oglašavanja, okvir na ulazu GOL-.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, KONZUM, BINGO i MERCATOR.

 

Mandis