Kiseljak Sky Cola

 

 

Kampanja Kiseljak Sky Cola

Formati oglašavanja, ulazni senzori.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, NAMEX i MERCATOR.

 

Mandis