Follow Us On
info@mandis.ba

Lokacije

LOKACIJE INDOOR OGLASA

Pogledajte spisak prodavnica s našim INDOOR medijima na kojima se može naći Vaša reklama! Spisak prikazuje sve prodavnice unutar trgovačkih lanaca u kojima se nalaze naše reklamne lokacije.

Prednosti INDOOR oglašavanja

Zašto INDOOR oglašavanje?

Prezasićenost oglašavanja klasičnim medijima i karakteristika potrošača da 70% odluka o kupovini donose na mjestu prodaje čine oglašavanje na mjestu prodaje ambijentalnim medijem sa najvećim rastom u svijetu.

  • 70% odluka o kupovini se donosi na mjestu prodaje
  • Kupci pozitivno reaguju na ambijentalne medije
  • Konačan podsjetnik na poruku koju je kupac dobio kroz klasične komunikacijske kanale.
  • Ostvarivanje kontakata sa ljudima u trenutku kada su neometani drugim aktivnostima spremni na kupovinu.
  • Izuzetno visok efekt povrata uloženih sredstava.
  • Najniži trošak dosega 1.000 prijema – CPT.

BINGO

Preuzmite dokument sa lokacijama BINGO prodavnica!

Preuzmite dokument

MERCATOR

Preuzmite dokument sa lokacijama MERCATOR prodavnica!

Preuzmite dokument

KONZUM

Preuzmite dokument sa lokacijama KONZUM prodavnica!

Preuzmite dokument

NAMEX

Preuzmite dokument sa lokacijama NAMEX prodavnica!

Preuzmite dokument

KORT

Preuzmite dokument sa lokacijama KORT prodavnica!

Preuzmite dokument