Loreal

Kampanja, Loreal.

 

Formati oglašavanja, shelf divideri 15 x 75 cm.

 

 

Kampanja realizovana u trgovačkom lancu BINGO.

 

Mandis

@loreal