Podravka juhe

Kampanja, Podravka juhe .

 

Formati oglašavanja, ulazni senzori, podna, ekstenzija A4, totem 43*(video stub) i A4 divideri.

 

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATORU, KONZUM i BINGO.

 

@podravka

 

Mandis