Red Bull

Kampanja, Red Bull

 

Formati oglašavanja, shelf frame.

 

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO.

 

Mandis