Red Bull

Kampanja, Red Bull.

 

Formati oglašavanja, paletni omotač, korner, reklamni okvir na ulazu GOL, shelf divider, ulazni senzor, shelf frame.

.

 

Kampanja realizovana u trgovačkom lancu BINGO.

 

@RedBull

 

Mandis