Red Bull

Kampanja, Red Bull

 

Formati oglašavanja, shelf divider, shelf frame, bočna polica, paletni omotač i wobleri.

 

Kampanja realizovana u trgovačkom lancu, BINGO.

 

Mandis