Violeta Bočna Polica

Kampanja, Violeta Bočna Polica

 

Formati oglašavanja, bočna polica.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, KONZUM.

 

Mandis