Follow Us On
info@mandis.ba

Podravka Dolcela

Kampanja Podravka Dolcela

Formati oglašavanja podne naljepnice i wobleri.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima BINGO i MERCATOR.

 

@podravka

Mandis