Follow Us On
info@mandis.ba

Sarajevsko Pivara-Voda Lejla

Kampanja, Sarajevsk Pivara-Voda Lejla

 

Formati oglašavanja, paletni omotač.

.

Kampanja realizovana u trgovačkom lancu MERCATOR.