Follow Us On
info@mandis.ba

Ferrero Kinder Miracules and Smurfs

Kampanja Ferrero Kinder Miracules and Smurfs

Format oglašavanja, okvir na ulazu GOL-.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, KONZUM, BINGO i MERCATOR.