Follow Us On
info@mandis.ba

Ferrero Kinder Miracules and Smurfs

Kampanja Ferrero Kinder Miracules and Smurfs

Format oglašavanja okvir na ulazu GOL-.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima KONZUM, BINGO i MERCATOR.

 

@ferrero

 

Mandis