Follow Us On
info@mandis.ba

Kiseljak Sky Cola

Kampanja Kiseljak Sky Cola

Formati oglašavanja ulazni senzori.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima BINGO, NAMEX i MERCATOR.

 

@sarajevskikiseljak

Mandis