Follow Us On
info@mandis.ba

Kiseljak Sky Cola

Kampanja Kiseljak Sky Cola

Formati oglašavanja, ulazni senzori.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO, NAMEX i MERCATOR.