Follow Us On
info@mandis.ba

Podravka Fant

Kampanja Podravka Fant

Formati oglašavanja, podne naljepnice, ulazni senzori i wobleri.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, KONZUM, NAMEX, BINGO i MERCATOR.