Follow Us On
info@mandis.ba

Podravka Fant

Kampanja Podravka Fant

Formati oglašavanja podne naljepnice, ulazni senzori i wobleri.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima KONZUM, NAMEX, BINGO i MERCATOR.

 

@podravka

Mandis