Follow Us On
info@mandis.ba

Argeta pašteta- Izaberi.argeta.com

Kampanja, Argeta pašteta-Izaberi.argeta.com

Formati oglašavanja shelf divideri, ulazni senzori, trgovačka kolica, wobleri A6.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima KONZUM, BINGO i MERCATOR.

 

@argeta

Mandis