Follow Us On
info@mandis.ba

Donat Mg

Kampanja, Donat Mg.

 

Formati oglašavanja frame, LED wobler A4, podne naljepnice, XXL, senzori, vrata, kolica, GOL.

 

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima BINGO, NAMEX, KORT i MERCATOR.

 

@donatmg

Mandis