Follow Us On
info@mandis.ba

Eurocompany99 LaGrana

Kampanja, Eurocompany99 LaGrana

 

Formati oglašavanja ulazna vratašca, blagajna i ulazni senzori i wobler.

 

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATOR I BINGO.

 

@eurocompany99

 

 

Mandis