Follow Us On
info@mandis.ba

Cockta Nova komunikacija

Kampanja, Cockta Nova komunikacija

 

Cockta 

Format oglašavanja klizna vrata, XXL podne, Gol, divideri, wobler A6, LED i shelf liner, hologram i totem.

 

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATOR, NAMEX, KONZUM, BINGO i KORT

@cockta

Mandis

 

 

Mandis

@cockta