Follow Us On
info@mandis.ba

Bambi Plazma

Kampanja Bambi Plazma

 

Formati oglašavanja klizna vrata, GOL, LED shelf divideri i senzori.

 

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATOR, KONZUM i BINGO.

 

@bambi

 

 

Mandis