Follow Us On
info@mandis.ba

AS Holding Oaza

Kampanja AS Holding Oaza

 

Formati oglašavanja podna naljepnica i LED shelf divider.

 

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima MERCATOR i BINGO.

@oaza

Mandis