Follow Us On
info@mandis.ba

Soko Štark smoki mini

Kampanja Soko Štark smoki mini

Formati oglašavanja, shelf frame, shelf liner i podna naljepnica.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima, BINGO i MERCATOR.