Follow Us On
info@mandis.ba

Soko Štark smoki mini

Kampanja Soko Štark smoki mini

Formati oglašavanja shelf frame, shelf liner i podna naljepnica.

Kampanja realizovana u trgovačkim lancima BINGO i MERCATOR.

@smoki

Mandis